Dykning

 

Stockholms skärgård erbjuder ett eldorado av dykning på vrak. Skärgården har under flera hundra år trafikerats av mycket handelstrafik och görs så än idag. Då Stockholm skärgård är grund och svårnavigerad har detta skördat ett stort antal förlisningar. Man pratar om att det finns upp emot 10 000 registrerade förlisningar och därtill alla skepp som bara har försvunnit. I Stockholms skärgård kan man dyka på vrak från 1300-tal och fram till idag. Den unika skärgårdsmiljön med sin låga salthalt medför att stålskepp klarar sig mycket bra, samtidig som den fruktade skeppsmasken ej trivs i våra vatten. Detta har gett förutsättningarna för alla dessa fina vrak. De många öarna har även hjälpt till att bevara vraken då isen ej har kunnat bryta sönder dem. Vi kan nu erbjuda transport till ett 40-tal av dessa vrak. Med djup ner till dryga 40 meter. Dessa dykplatser nås i huvudsak från fyra hamnar. Dalarö, Nynäshamn, Björkviks brygga och Waxholm. Genom att vi använder oss av en relativt liten och smidig båt kan vi operera från samtliga dessa fyra hamnar och många fler.